dissabte, 13 de febrer de 2016

Neix el Grup d'Estudis de Cultura Industrial i del Treball

Alguns professors de la Universitat d'Alacant, considerant la riquesa de la cultura industrial en nombroses ciutats i comarques del nostre entorn, i per fomentar la cooperació entre les diverses persones i entitats interessades en aprofundir en el coneixement i difusió del nostre patrimoni material i immaterial en aquest àmbit, hem decidit proposar la creació d'un Grup d'Estudis de Cultura Industrial i del Treball.

No és la nostra intenció l'establiment d'una estructura rígida i centralitzada, sinó una organització més o menys informal que, a manera de coordinadora, puga donar suport, difondre o col·laborar amb aquelles iniciatives que a escala local o comarcal puguen desenvolupar-se en aquest aspecte.

No som partidaris d'establir límits estrictes, ni territorial ni temàticament. Per descomptat, caben tota mena d'iniciatives vinculades a la cultura industrial lligades al món del treball i les ideologies obreres, a l'arqueologia fabril, a les mentalitats, al món empresarial, al desenvolupament tècnic o al patrimoni de tota mena.

Per descomptat, cal l'anàlisi des de tot tipus d'àmbit d'estudi: història, geografia, economia, sociologia, literatura, arquitectura, enginyeria ... Així mateix, des del punt de vista professional caben els ensenyants, els arxivers, els bibliotecaris, els conservadors, els estudiosos locals, la gent vinculada al món sindical o empresarial ...

El nostre coneixement de la gent interessada en aquestes qüestions és limitat. Per tot això, aquesta invitació a participar en la iniciativa podeu fer-la extensiva a totes les persones i entitats que considereu que puguen estar interessats en les qüestions abans indicades.

Res està predefinit i tot és discutible. Necessitem arguments, idees, iniciatives o projectes de treball.